SSL voor WordPress

Wat is SSL?

SSL wordt door veel websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, zoals online aankopen, financiële transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het communiceren met de site versleuteld zijn, en niet leesbaar zijn door derden. Websites die over deze beveiliging beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk. Zo zie je dit bijvoorbeeld op de inlogpagina van een bank of een webwinkel. Voor een SSL verbinding is een SSL Certificaat noodzakelijk

Waarom een SSL certificaat?

  • Met SSL wordt het internetverkeer tussen je site en je bezoekers versleuteld en beveiligd
  • Google plaats sites met een SSL Certificaat hoger in de zoekresultaten dan sites zonder dit certificaat
  • De Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht je om de persoonsgegevens van je bezoekers te beveiligen
  • SSL biedt zichtbare beveiliging in de browser, waardoor je website meer vertrouwen uitstraalt en je bezoekers meer vertrouwen geeft om met jou zaken te doen
  • Bezoekers krijgen geen browser-waarschuwingen meer vanwege een onveilige verbinding of certificaat.

Meer informatie over SSL

Een SSL Certificaat is bovendien erg belangrijk voor de identiteit van de website en de eigenaar daarvan. Het geeft vertrouwen. Bezoekers van de website weten dat er veilig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan en kwaadwillenden dit niet kunnen ‘afluisteren’. Door het certificaat weten ze bovendien dat de gegevens alleen bij de eigenaar van de site terecht zal komen.

In de wet staat dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. Het CBP ziet er daarom op toe dat deze wet wordt nageleefd. Boetes bij het niet naleven van de regels kunnen oplopen tot € 4.500,-.
Afgezien van deze boete loopt het nalatige bedrijf ook nog het risico aansprakelijk gesteld te worden voor de schade. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseert daarom om gebruik te maken van een SSL Certificaat.

Google plaatst sites die beveiligd zijn met een SSL Certificaat hoger in de resulaten dan een niet beveiligde site.

SSL certificaat voor jouw WordPress site

Als je website ook gehost wordt bij ENVIS en je hebt een ENVIS WordPress Onderhoudscontract dan zijn de kosten voor het installeren van een SSL Certificaat voor jouw WordPress website €129,- (excl. btw).

Voor een site die niet door ENVIS wordt gehost kunnen wij een offerte maken voor het installeren van een SSL certificaat.